Dzień Strażaka 2018

W dniu 29 maja 2018r. o godz. 1300 na placu Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, Prezydent Miasta Zabrze, przedstawiciele władz samorządowych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP sąsiednich Komend, Komendanci pozostałych służb, prezesi, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów oraz funkcjonariusze KM PSP w Zabrzu.

Uroczystość rozpoczęło złożenie przez Dowódcę JRG Zabrze kpt. Pawła Wójcika meldunku Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi.

Po podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzki PSP oraz Komendant Miejski PSP w Zabrzu bryg. Kamil Kwosek, który przywitał zebranych gości i uczestników uroczystości. Komendant podziękował funkcjonariuszom za pełnioną służbę oraz  skierował słowa podziękowania dla władz samorządowych oraz instytucji i osób, które wspierały działalność Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe. Na wyższy stopień służbowy m.in. awansował z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. Jerzy Nierobisz, który nominację na wyższy stopień starszego brygadiera otrzymał na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, a na obchodach w KM PSP w Zabrzu otrzymał Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Z okazji Dnia Strażaka do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wpłynęły życzenia osób prywatnych, firm i instytucji. List z życzeniami skierował do strażaków również pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra Dęta Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.