ODWOŁANE! Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Zabrze 19.03.2020r.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Młodzież zapobiega pożarom!
ELIMINACJE POWIATOWE

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież szkolną miasta Zabrze

Eliminacje OTWP odbędą się w dniu 19 marca 2020r. o godzinie 1200
w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gen. Władysława Andersa 64 w Zabrzu

Trzy grupy wiekowe!

Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat@zso12.zabrze.pl 
Karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.psp.zabrze.pl/otwp

Organizatorzy:

Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zabrzu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Zabrze
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu
Gmina Zabrze