Komendant Miejski

Komendant Miejski PSP w Zabrzu

Imię i nazwisko: st. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek
Telefon: (32) 376-09-93
Fax: (32) 278-17-77
e-mail: straz@psp.zabrze.pl

Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 14.30-15.30

Godziny przyjęć interesantów: dni robocze od 7.30 do 15.30