Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
ul. Stalmacha 22
41- 800  Zabrze

telefony:
(32) 376-09-90
(32) 271-20-20
(32) 777-41-12

fax: (32) 278-17-77

Numer ratunkowy SMS:
+48 730 731 909
Osoby niepełnosprawne (głównie głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Straż Pożarną.

e-mail: straz@psp.zabrze.pl