Nabór do służby 2018

Komenda Miejska PSP w Zabrzu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w  Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Wszelkie informacje w załączniku – Ogłoszenie o naborze

druk nr 1

druk nr 2

WYNIKI Z I ETAPU NABORU 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru

UZUPEŁNIENIE WYNIKÓW Z DNIA 12 MARCA 2018R.

uzupełnienie wyników z dnia 12.03.2018

WYNIKI NABORU PO PRÓBIE – HARVARD I DRĄŻEK

Lista kandydatów po harvardzie i drążku

WYNIKI II ETAPU

Lista kandydatów po II etapie

WYNIKI KOLEJNEGO ETAPU

wyniki naboru 20 marca 2018r.

WYNIKI ETAPU V

wyniki po V etapie

Wyniki naboru

wyniki !!!