Dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:

– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.

W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

ODWOŁANE! Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Zabrze 19.03.2020r.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Młodzież zapobiega pożarom!
ELIMINACJE POWIATOWE

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież szkolną miasta Zabrze

Eliminacje OTWP odbędą się w dniu 19 marca 2020r. o godzinie 1200
w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gen. Władysława Andersa 64 w Zabrzu

Trzy grupy wiekowe!

Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat@zso12.zabrze.pl 
Karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.psp.zabrze.pl/otwp

Organizatorzy:

Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zabrzu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu
Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Zabrze
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu
Gmina Zabrze

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS – Mężny Duch

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcie: wim.mil.pl

Ważna informacja

KOMUNIKAT
W ostatnim czasie pojawiły się informacje o oszustach, którzy podając się za funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, próbują wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców i instytucji z terenu województwa śląskiego pod pretekstem zbiórek na różne cele.
Informujemy, że żaden funkcjonariusz ani pracownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz komend powiatowych i miejskich PSP woj. śląskiego nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy, ani nie prosi o dokonywanie przelewów pieniężnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą terytorialnie komendą Państwowej Straży Pożarnej lub powiadomić Policję.

Komunikat

Uprzejmie informujemy,
że zgodnie z zarządzeniem nr.289/2019
z dnia 29 listopada 2019 roku
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP
Piątek 27 Grudnia 2019r.
został wyznaczony dniem wolnym,
od pracy administracyjnej
w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu
i w tym dniu urząd będzie nieczynny.
W zamian, dniem pracy wyznaczonym za ten dzień
został 14 grudnia 2019r. ( sobota).
Urząd w tym dniu będzie czynny
w godzinach od 7:30 – 15:30