Powołanie Zastępcy Komendanta KM PSP w Zabrzu

Z dniem 13 września 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu powołany został bryg. mgr inż. Jerzy Nierobisz, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki.

Pan bryg. mgr inż. Jerzy Nierobisz ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej i został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach służbowych, kolejno pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu oraz dowódcy zmiany.  Jego umiejętności i predyspozycje spowodowały, że w 1999r. został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu.

Jako dowódca JRG wielokrotnie brał udział i dowodził w trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych, czego przykładem może być:

Pożar lasu w Kuźni Raciborskiej – 1992r,

Powódź stulecia – 1997r. – rejon działań Syrynia,

Pożar młyna w Zabrzu – 10 marca 2005r.,

Pożar Praktikera w Zabrzu – 25 grudnia 2008r.,

Powódź – 2010r. w rejonach: Zabrze -Makoszowy oraz woj. Mazowieckie – gm. Gorzyce,

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – dowódca kompani odwodowej.

Jest funkcjonariuszem z długoletnim doświadczeniem i umiejętnościami operacyjnymi. To oficer o dużym potencjale, wiedzy i zaangażowaniu. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pełnienia służby strażaków w podległej jednostce. Organizował i nadzorował różnorodne formy doskonalenia zawodowego jak: ćwiczenia na obiektach o szczególnym zagrożeniu, zajęcia z zakresu ratownictwa technicznego.

Za osiągnięcia w służbie odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.