Promesy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 7 – 10 października 2019 roku w województwie śląskim odbyły się uroczystości wręczenia promes jednostkom OSP na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.
W trakcie uroczystości przekazano także promesy na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

9 października 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wręczono promesy na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 jednostkom OSP z Zabrza oraz 3 jednostkom OSP z Bytomia na łączną kwotę 35 000 zł .

W  spotkaniu, które odbyło się na terenie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu uczestniczył Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski, Senator Senatu RP Pan Andrzej Misiołek, Poseł Sejmu RP Pan Wojciech Szarama, Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Pan Borys Borówka, Radny Miasta Zabrze Pan Adam Ilewski, Radny miasta Zabrze Pan Ferdynand Reiss, Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Kamil Kwosek, Komendant Miejski PSP w Bytomiu bryg. Mirosław Synowiec, kandydatka do Sejmu RP Pani Anna Borówka oraz prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych z Zabrza i Bytomia, a także przedstawiciele władz samorządowych.